Strona główna

Strona główna

O konkursie

O konkursie

Laureaci

Laureaci

Wydarzenia towarzyszące

Wydarzenia towarzyszące

Kronika

Kronika

Galeria

Galeria

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Strefa koordynatora

Strefa koordynatora

Dla mediów

Dla mediów

Witamy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej!

Papież Franciszek do zaangażowanych w Konkurs Biblijny

Ta forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte jest od dwudziestu lat proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku poprzez to dzieło trzydzieści tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej Natchnionej Księgi.

Biblijne „zmagania” kierowane są do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.  
Na laureatów czekają, między innymi,
indeksy na uczelnie wyższe na różne kierunki studiów oraz inne wspaniałe nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe!

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Za przeprowadzenie pierwszego z nich odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Autorami pytań na każdym etapie Konkursu są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już 1400 szkół ponadgminazjalnych włączyło się w to „biblijne dzieło”. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym, bez egzaminów wstępnych na renomowanych uczelniach wyższych. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, takie jak pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu czy Wilna, upominki książkowe i wiele innych. Jednak największą nagrodą jest spotkanie z Żywym Słowem Bożym i możliwość dzielenia się nim we wspólnocie młodych ludzi, którzy nie tracąc niczego ze swego młodzieńczego entuzjazmu, opowiadają się po stronie Ewangelii. Wielu z nich, poprzez tą inicjatywę, spotyka się z Biblią bliżej po raz pierwszy. 

Organizatorzy podkreślają, że nie jest to zwykły Konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy zaczynają być prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Biblia jest rzeczywistą Księgą Życia.

Terminarz Konkursu

Śledź na bieżąco wszystkie wydarzenia,
związane z Konkursem!

Patronat honorowy

Patronat honorowy
nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej
sprawują w tym roku:
***
JE Ks. Abp Wojciech Polak
 Prymas Polski
***

JE Ks. Abp Stanisław Gądecki
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

***

oraz liczne grono ordynariuszy polskich diecezji.

Organizator Konkursu

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Organizacja skupia świeckich katolików
w całej Polsce. Misją Stowarzyszenia jest współkształtowanie rzeczywistości polskiej i przygotowywanie katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. "Civitas Christiana" spełnia swoją misję w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy i samorządności. 

 

Współpraca

W tym dziale publikujemy listę instytucji, firm - ludzi otwartego serca, dzięki którym każda kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, może mieć coraz szerszy wymiar. Wszystkim wspierającym dzieło zachęcania młodych do sięgania po Pismo Święte, składamy serdeczne podziękowania. Są wśród nich podmioty w całym kraju - duże, średnie i małe firmy, uczelnie wyższe, organizacje oraz media, o zasięgach regionalnych i krajowych, a także pojedyncze osoby. Każdego roku, ta lista się powiększa.

____________________________________________________________________________

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem 21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2016/2017)

Zakres Konkursu

Zakres merytoryczny XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2016/17) obejmuje:

.

Księgę Daniela oraz Apokalipsę św. Jana
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011)

.

Dzięki uprzejmości wydawcy, treść Pisma Świętego
obowiązującą w Konkursie Biblijnym, udostępniamy dla katechetów po zgłoszeniu szkoły (w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia przez system)

Etapy Konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego.
Ich przebieg, szczegółowo określa Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym, bez egzaminów wstępnych, na kilku kierunkach w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce. Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody!

____________________________________________________________________________